Prádelna:pradelna@blankyt tel: 571 616 717

Úklid:info@blankyt.cz tel: 571 613 483

E-WashboardZapojili jsme se do projektu Asociace Prádelen a Čistíren České republiky E-washboard.

E-Washboard je projekt financovaný ze zdrojů Evropské Unie, do kterého jsou vedle APaČ zapojeny také asociace z Německa, Belgie, Švédska, evropská organizace ETSA a vzdělávací institut HeurekaNet.

Šest pracovních týmů zahájilo práci na projektu s původním názvem „Educate!“ na podzim roku 2018 v rámci programu ERASMUS+.

Nový název E-Washboard česky znamená E-Valcha. Jde o komický protiklad snažení tohoto projektu, kterým je vyvinout vzdělávací platformu, která ukáže náš obor v moderní době – tedy digitalizovaný a automatizovaný.

Výsledkem projektu bude online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách i v mobilní aplikaci. A to v řadě jazykových mutací, včetně češtiny.

Cílem je zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti praní a čištění prádla, která za poslední dekádu prošla významnou digitalizací.

Více informaci zde:

https://www.apac.cz/e-washboard/

 

 

 

Mohlo by vás zajímat

Nahoru